The Art of WatercolourThe Art of Watercolour - Sztuka Akwareli NEW!

Content | Spis treści:

Still Live | Martwa natura
Portrait & Sculpture | Portret i rzeźba
Landscapes | Pejzaże
Panoramas | Panoramy
Architecture | Architektura
Interiors | Wnętrza

In the realm of watercolour Michał Suffczyński has attained a rarely seen excellence, visual inquisitiveness and mastery of the watercolour technique where composition and detail are concerned. [...] It is not only a set of beautiful watercolours, but also a didactic goal; the correctly understood role of an experienced academic of Warsaw’s architectural faculty. It contains a conviction that apart from knowledge, the understanding architecture in its entirety is based on the art of seeing and experiencing. And this is attained though the study of drawing and painting.

Michał Suffczyński w dziedzinie malarstwa akwarelowego opanował rzadko spotykaną doskonałość, dociekliwość widzenia i perfekcyjne opanowanie techniki akwarelowej, osiągając pod tym względem wspaniałe efekty, zarówno w obszarze kompozycji obrazu jak i szczegółów. [...] To nie jedynie zestaw pięknych akwarel, ale także cel dydaktyczny – właściwie pojęta rola doświadczonego nauczyciela akademickiego warszawskiego Wydziału Architektury. Jest w tym odbicie przekonania, że pojmowaniu architektury w całej jej pełni, oprócz wiedzy, powinna towarzyszyć sztuka jej widzenia i przeżywania – a tę osiąga się poprzez własne studia – rysunek i malarstwo.

Prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz

Format: 250 × 250 mm
Liczba stron: 204
Oprawa: miękka, foliowana
Wydawnictwo ATENA Lidia Nowicka
ISBN: 978-83-85894-33-0
Rok wydania: 2017 Warszawa


BUY THIS BOOK