Rysunek Akwarela - Sztuka Komunikacji Wizualnej

Format: 220 x 290 mm
Liczba stron: 188
Oprawa: miękka
Dodatki: płyta CD z demonstracjami
ISBN: 978-83-60402-27-6
Rok wydania: 2010

My – podziwiający nadzwyczajne, powiem więcej: niedościgłe warsztatowo prace Autora – czekaliśmy na tę pracę. Jest usystematyzowanym naukowo kompendium wiedzy o części naszego warsztatu. Będzie służyć architektom, wyrażającym myśl poprzez rysowanie. Będzie także przewodnikiem dydaktycznym dla nauczycieli rysunku na wydziałach architektury, dla dydaktyków prowadzących zajęcia z projektowania, dla przedstawicieli profesji pokrewnych.
Przeprowadziłem test na zajęciach ze studentami IV roku. Wszyscy pracują na komputerach, ale proces powstawania i konkretyzowania idei na wszystkich latach musi być podbudowany rysunkiem odręcznym. Zrobiłem seminarium na temat rozprawy. Wzbudziła zachwyt i chęć jej przestudiowania. Wniosek: studenci też czekają!
Bardzo dobra część analityczna dotycząca rysunku w ogóle oraz specyfiki rysunku używanego w procesie projektowania architektonicznego. Udokumentowana świetnie dobranymi ilustracjami w ujęciu historycznym, od starożytności po współczesność, sprawia, że krąg odbiorców obejmować może także ludzi zajmujących się sztuką i kulturą.

dr hab. inż. arch. Marian Fikus,
profesor Politechniki Poznańskiej SARP