The Art of WatercolourThe Art of Watercolour - Sztuka Akwareli NEW!

Content | Spis treści:

Still Live | Martwa natura
Portrait & Sculpture | Portret i rzeźba
Landscapes | Pejzaże
Panoramas | Panoramy
Architecture | Architektura
Interiors | Wnętrza

In the realm of watercolour Michał Suffczyński has attained a rarely seen excellence, visual inquisitiveness and mastery of the watercolour technique where composition and detail are concerned. [...] It is not only a set of beautiful watercolours, but also a didactic goal; the correctly understood role of an experienced academic of Warsaw’s architectural faculty. It contains a conviction that apart from knowledge, the understanding architecture in its entirety is based on the art of seeing and experiencing. And this is attained though the study of drawing and painting.

Michał Suffczyński w dziedzinie malarstwa akwarelowego opanował rzadko spotykaną doskonałość, dociekliwość widzenia i perfekcyjne opanowanie techniki akwarelowej, osiągając pod tym względem wspaniałe efekty, zarówno w obszarze kompozycji obrazu jak i szczegółów. [...] To nie jedynie zestaw pięknych akwarel, ale także cel dydaktyczny – właściwie pojęta rola doświadczonego nauczyciela akademickiego warszawskiego Wydziału Architektury. Jest w tym odbicie przekonania, że pojmowaniu architektury w całej jej pełni, oprócz wiedzy, powinna towarzyszyć sztuka jej widzenia i przeżywania – a tę osiąga się poprzez własne studia – rysunek i malarstwo.

Prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz

Format: 250 × 250 mm
Liczba stron: 204
Oprawa: miękka, foliowana
Wydawnictwo ATENA Lidia Nowicka
ISBN: 978-83-85894-33-0
Rok wydania: 2017 Warszawa


BUY THIS BOOK

1479129684 M Suffczyski akwareleRysunek Akwarele – Natura i architektura Polski / Watercolours – Landscapes of Poland

Format: 220 × 220 mm
Liczba stron: 119
Oprawa: miękka foliowana
ISBN: 973-83-85894-32-3
Rok wydania: 2015

Obok walorów poszczególnych prac swoje znaczenie ma cały ich zbiór – osiągnięcie konsekwentnie założonego celu – zobrazowania różnorakiego piękna ojczystego krajobrazu i związanej z nim architektury wernakularnej, monumentalnej, a także, jakby na marginesie, pokazanie charakterystycznych typów ludzi. Autor snuje swoją narrację poczynając od górskich krajobrazów Tatr, Pienin, Gorców, miejskich pejzaży Krakowa, Wrocławia, po równiny Mazowsza i tajemniczy urok krainy lasów, jezior i łąk Mazur. Ukazuje właściwości przyrodnicze tych regionów i ‚klimat’ architektury wraz ze zmiennością pejzaży w różnych porach roku. Narracja ta jest świadomym wyborem charakterystycznych widoków krajobrazu naturalnego – tła i środowiska architektury. To nie jedynie zestaw pięknych akwarel, ale także cel dydaktyczny – właściwie pojęta rola doświadczonego nauczyciela akademickiego warszawskiego Wydziału Architektury.

[BUY THIS BOOK]

Mazurskie Epizody - Rysunek, Akwarela

Format: 220 x 220 mm
Liczba stron: 48
Oprawa: miękka
Dodatki: ---
ISBN: 83-7054-151-8
Rok wydania: 2011

Mazury: obrazy pejzażu duszy

Pejzaże bywają zarówno piękne jak i brzydkie. W pejzażach można o wiele więcej wyczytać niż w książce. Pod tym względem mają one nie objektywne, a istniejące jako część subjektywnego lub kolektywnego przeżycia znaczenie. Dotyczy to również pejzażu mazurskiego.

Ulrich Mai

Rysunek Akwarela - Sztuka Komunikacji Wizualnej

Format: 220 x 290 mm
Liczba stron: 188
Oprawa: miękka
Dodatki: płyta CD z demonstracjami
ISBN: 978-83-60402-27-6
Rok wydania: 2010

My – podziwiający nadzwyczajne, powiem więcej: niedościgłe warsztatowo prace Autora – czekaliśmy na tę pracę. Jest usystematyzowanym naukowo kompendium wiedzy o części naszego warsztatu. Będzie służyć architektom, wyrażającym myśl poprzez rysowanie. Będzie także przewodnikiem dydaktycznym dla nauczycieli rysunku na wydziałach architektury, dla dydaktyków prowadzących zajęcia z projektowania, dla przedstawicieli profesji pokrewnych.
Przeprowadziłem test na zajęciach ze studentami IV roku. Wszyscy pracują na komputerach, ale proces powstawania i konkretyzowania idei na wszystkich latach musi być podbudowany rysunkiem odręcznym. Zrobiłem seminarium na temat rozprawy. Wzbudziła zachwyt i chęć jej przestudiowania. Wniosek: studenci też czekają!
Bardzo dobra część analityczna dotycząca rysunku w ogóle oraz specyfiki rysunku używanego w procesie projektowania architektonicznego. Udokumentowana świetnie dobranymi ilustracjami w ujęciu historycznym, od starożytności po współczesność, sprawia, że krąg odbiorców obejmować może także ludzi zajmujących się sztuką i kulturą.

dr hab. inż. arch. Marian Fikus,
profesor Politechniki Poznańskiej SARP

Architektura i Pejzaż Polski

Format: 200 x 190 mm
Liczba stron: 38
Oprawa: miękka
Dodatki: ---
ISBN: 83-919621-6-4
Rok wydania: 2005

Architektura i pejzaż Polski.

 

 

RYSUNEK - od szkicu do fotorealizmu

Format: 220 x 220 mm
Liczba stron: 112
Oprawa: miękka
Dodatki: ---
ISBN: 83-7054-151-8
Rok wydania: 2001

Książka adresowana jest zarówno do profesjonalnych ilustratorów i projektantów, studentów architektury i szkół artystycznych, jak też do czytelników amatorsko zainteresowanych przekazem wizualnym i stawiających w rysunku pierwsze kroki.

- Nauka rysunku od podstaw
- Charakterystyka technik i materiałów
- Demonstracje krok po kroku
- Ponad 200 szkiców i ilustracji